Cung cấp thiết bị máy bơm

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp bơm Teral cho nhà máy Nishin Seifun