• Bơm tuần hoàn cưỡng bức kiểu FJX0

Bơm tuần hoàn cưỡng bức kiểu FJX

Giá bán: Liên hệ

Thường dùng để bơm chuyển dung dịch axit, kiềm hoặc trung tính phải tuần hoàn cưỡng bức, ví dụ như cô đặc trong quá trình sản xuất xút vẩy,  sođa(Na2CO3), cô đặc sản xuất đường và muối vô cơ v.v..Lưu lượng Q:300~23000m3/h,cột áp H:2~12m,áp suất P≤0.6MPa, nhiệt độ:≤170℃.

 

Sản phẩm liên quan