• Quạt ly tâm đa cấp tốc độ thấp kiểu C0

Quạt ly tâm đa cấp tốc độ thấp kiểu C

Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm liên quan